POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete poduzeća KUKEC d.o.o. je održavanje i stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga u području proizvodnje betona te održavanje i poboljšavanje primjenjivog sustava upravljanja.

Naše poduzeće KUKEC d.o.o. želi biti prepoznatljivo po:

  • zadovoljnim kupcima
  • vrhunskoj kvaliteti svojih proizvoda i usluga
  • dobroj komunikaciji sa poslovnim partnerima
  • zadovoljnim djelatnicima

U ostvarenju tih ciljeva pomoći će nam politika kvalitete bazirana na sljedećim osnovama:

  • zadovoljan kupac kvalitetom našim uslugama
  • suradnja sa dobavljačima kvalitetnih proizvoda
  • kvačitetna suradnja sa svim našim poslovnim partnerima
  • stvaranje radnog okruženja koje će poticajno djelovati na svakog djelatnika i kolektiv u cjelini
  • rad na stalnom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom