POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete poduzeća KUKEC d.o.o. je održavanje i stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga u području proizvodnje betona te održavanje i poboljšavanje primjenjivog sustava upravljanja.

ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE I CIJEVI,
MOLIMO VAS DA NAZOVETE OVAJ BROJ: