KONTAKT

  • KUKEC d.o.o.
  • Nova industrijska cesta 6, 10310 Ivanić Grad
  • OIB: 75414599885
  • Erste & Steiermärkische Bank-IBAN: HR9424020061100091147
  • SWIFT/BIC: ESBCHR22
  • Zagrebačka banka-IBAN: HR2523600001102085014
  • SWIFT/BIC: ZABAHR2X

GDPR

Tvrtka Kukec d.o.o Nova Industrijska Cesta 6 , Ivanić Grad je zaštitu osobnih podataka uskladila s Uredbom EU  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Javni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

mail: info@kukec.hr

telefon fiksni: 01 2888-438

telefaks: 01 2888-554